Live Up+

Reken af met futloosheid en dat energieloze gevoel door het malen en kom van die bank af! Treed naar buiten als nooit te voren, vol (positieve) energie en zin in het leven! Wacht niet langer en bestel nu!

 • Geschikt voor 30 dagen, binnen 14 dagen merkbaar resultaat!
 • Betaal veilig achteraf (eenmalig, geen abonnement!)
 • Voor 16:00 besteld, dezelfde dag verstuurd
Bestel snel en wacht niet langer! De voorraad is zeer beperkt.

WACHT NIET LANGER
Vraag hier je pakket aan

Bestel vandaag, morgen in huis! Achteraf betalen met Billink

  Product Total
  Healtyfit + × 1 59.95
  Subtotal 59.95
  Shipping

  Shipping costs will be calculated once you have provided your address.

  Total €59.95


  Tijdelijke actieprijs

  Van €109,95, voor: € 59.95

  Healtyfit + € 59.95
  Verzendkosten: Gratis

  Door op 'Bestel nu' te klikken plaats u een bestelling met betaalplicht en gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden. Live Up+

  De wetenschap achter Live Up +

  Het is geen toverkunst. Het geheim is de kracht van de natuur, versterkt door de wetenschap. De wetenschap achter Live Up + is uniek en baanbrekend!  Carnitine

  Carnitine speelt een belangrijke rol in de energieproductie van het lichaam. Bij een tekort aan carnitine ontstaat vermoeidheid en gewichtstoename. Verder is carnitine een antioxidant en heeft het een beschermende werking op het hart en bloedvaten. Carnitine vooral werkzaam in de hersenen en heeft daar een beschermende functie en zorgt voor meer energie in de geest.

  Live Up+
  Live Up+

  African Mango Extract

  De Irvingia Gabonensis (African Mango) groeit van nature in Afrika en komt uit een zaadje in een vrucht die door zijn fel groen-gele kleur lijkt op de mango’s die we kennen. Het verhoogt het energieniveau, verbetert het algemeen welzijn en helpt om de bloedsuikerspiegel en cholesterol te stabiliseren.  Vitamine B3 (Niacinamide)

  Vitamine B3 (Niacinamide) speelt een belangrijke rol in de energie- en proteïnen stofwisseling. Het is goed voor het geheugen, concentratievermogen en het zenuwstelsel. Een tekort aan een vitamine B kan het optimaal functioneren van het orgaansystemen beïnvloeden. Niacine is cruciaal voor energieoverdracht.

  Live Up+
  Live Up+

  Acai (berry extract)

  De Acai bes is afkomstig uit het Amazone regenwoud in Zuid Amerika en groeit in grote trossen aan de Acai palm en bevat de belangrijkste mineralen die u in het dagelijks leven nodig heeft. Zorgt voor een verhoging van de energie, verbetert het immuunsysteem en verbetert de mentale functionaliteiten van uw geest.  Reken af met vermoeidheid, futloosheid, concentratieproblemen en versterk je geheugen en mentale weerbaarheid!

  Ben je het even kwijt? Zie je het even niet meer zitten en is je energieniveau gedaald tot het niveau dat je alleen nog maar thuis zit en nergens meer zin in hebt? Live up plus! is het product dat je helpt bij het krijgen van een energiek gevoel, het krijgen van kracht om er weer volledig tegen aan te gaan, het afrekenen van die burn-out die om de hoek staat en het kleine beetje extra energie (extra zetje in de rug) om nu wel je deadline en/of doelstelling te halen!

  GO-GO-GO, met Live up plus! kan je de wereld aan! Niemand houd je tegen!

   

  Live up plus! is ideaal voor mensen die:

  • Op zoek zijn naar een ongekend energieniveau
  • Het op het werk niet meer zien zitten en die burn-out die om de hoek staat willen killen
  • Positieve energie in de geest kunnen gebruiken

  Wat kan je verwachten?

  Het is goed om te weten wat er verwacht mag worden bij het gebruik van Live Up +

  Het is belangrijk om te erkennen dat je niet binnen een dag al je energie en positiviteit bent verloren, dit was een proces dat gedurende een langere periode plaatsvond variërend van weken tot maanden. Dat kan ook het geval zijn bij het terugkrijgen van al deze energie! Hoewel Live Up + direct begint met werken, kan het tenminste 2 maanden duren voor je echt weer de juiste energie te pakken hebt! Hiernaast is het belangrijk om Live Up + elke dag te blijven gebruiken om je resultaten te maximaliseren en te behouden. Wat kan je verwachten tijdens de eerste weken van het gebruik van Live Up +?

   

   

  Tijdens de eerste paar dagen kan je lichaam schrikken van de ingrediënten van Live Up +. Je lichaam begint langzaam weer energie op te nemen en dit mag je best voelen! Onwennig he, zoveel energie?

  Na een paar weken begin je te merken dat je concentratie (focus) langer van krijgt blijft. Opeens lukt het wel om al die kleine (sub)taken af te ronden. Dat moet een fijn gevoel geven!

   

  Na minimaal 6 weken ben je nauwelijks vermoeid, heb je geen concentratieproblemen (volledige focus!), heb je een sterk geheugen en heb je een ongekende mentale weerbaarheid.

  Bij doorlopend gebruik, behoud je het gevoel van oneindige (positieve) energie, focus en ben je mentaal niet uit te putten! Ga door met het gebruik van Live Up + om het effect te maximaliseren en te behouden!

     Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden The Healthclub B.V.

  ARTIKEL 1. | DEFINITIES

  In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

  1. The Healthclub B.V. de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie The Healthclub B.V. een overeenkomst op afstand heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen The Healthclub B.V. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van The Healthclub B.V. en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een webwinkelovereenkomst of telemarketing. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover door The Healthclub B.V. geen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van The Healthclub B.V. op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
  4. Website: Live Up+.
  5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst op afstand door The Healthclub B.V. aan de consument te verkopen en te leveren zaken.
  6. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden binnen de wettelijke bedenktermijn.

  ARTIKEL 2. | IDENTITEIT VAN DE ORDERNEMER

  The Healthclub B.V.

  Omroepweg 11 – 8541
  1324KT ALMERE

  KVK: 69470219

  BTW NR: NL857884864B01

  Vragen of bestellen?

  Neem contact op met onze klantenservice:

  Whatsapp: 0622148494

  Email: info@liveupplus.nl

  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00

  ARTIKEL 3. | ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Healthclub B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden en van eventueel aanvullende voorwaarden, aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze voorwaarden (langs elektronische weg) kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, alsmede hetgeen uitdrukkelijk in het aanbod (op de website) is vermeld, prevaleert in geval van strijdigheid, boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
  4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

  ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND

  1. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van The Healthclub B.V. dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
  2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het productaanbod mogelijk te maken.
  3. Indien een aanbod van The Healthclub B.V. een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bijzondere voorwaarden is uitgebracht, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
  4. Voordat de consument gebonden is aan de overeenkomst op afstand, dan wel aan een daartoe strekkend aanbod, verstrekt The Healthclub B.V. de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
  5. de voornaamste kenmerken van producten, in de mate waarin dit gezien de gebruikte drager en de producten passend is;
  6. de totale prijs van de producten, met inbegrip van alle belastingen. In het geval van een overeenkomst op afstand voor onbepaalde duur of een overeenkomst op afstand die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor een dergelijke overeenkomst op afstand een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, medegedeeld;
  7. de wijze van betaling, levering, uitvoering en de termijn waarbinnen The Healthclub B.V. zich verbindt het product te leveren;
  8. de duur van de overeenkomst op afstand, voor zover van toepassing, of, wanneer de overeenkomst op afstand voor onbepaalde duur is of stilzwijgend vernieuwd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst op afstand;
  9. voor zover van toepassing, de minimumduur van de uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende verplichtingen voor de consument.
  10. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat de bestelling van de consument door The Healthclub B.V. per e-mail is bevestigd en de consument aan alle voorwaarden in het aanbod heeft voldaan.
  11. The Healthclub B.V. is bevoegd te onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op afstand kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien The Healthclub B.V.  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichtingen niet zal (kunnen) nakomen, is hij gerechtigd de bestelling onder opgave van redenen te weigeren of aan de uitvoering van de bestelling bijzondere voorwaarden te verbinden.

  ARTIKEL 5. | DUURTRANSACTIES/ABONNEMENTEN

  1. De consument kan een overeenkomst op afstand die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een dergelijke overeenkomst kan door de consument worden opgezegd op overeenkomstige wijze als waarop de overeenkomst op afstand is aangegaan.
  2. Een overeenkomst op afstand voor bepaalde tijd kent een looptijd van ten hoogste twee jaar, doch uitsluitend indien de consument tevens de mogelijkheid had de overeenkomst op afstand voor één jaar of korter aan te gaan en de consument bij een looptijd van twee jaar een significant voordeel geniet in vergelijking met een overeenkomst op afstand met een looptijd van één jaar of korter. In geval stilzwijgende verlenging is overeengekomen, wordt slechts voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd waarbij de consument gerechtigd is de stilzwijgend voortgezette overeenkomst op afstand steeds op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. De laatste zin van het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing.

  ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING

  1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot veertien dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval van een duurtransactie als bedoeld in artikel 5, geldt dat de overeenkomst op afstand tot veertien dagen na ontvangst van de eerste levering die van de duurovereenkomst deel uitmaakt, zonder opgave van redenen kan worden ontbonden. Indien u meer dan een product heeft ontvangen, kunt  u slechts een product openen en risicoloos proberen. Is de verzegeling van meer dan een verpakking verbroken? Dan vervalt uw recht op retour en bent u verplicht om uw bestelling volledig te voldoen.
  2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door The Healthclub B.V. aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij The Healthclub B.V.. Zo spoedig mogelijk nadat The Healthclub B.V. in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal The Healthclub B.V. de ontbinding per e-mail bevestigen.
  3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan The Healthclub B.V. retourneren.
  5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. The Healthclub B.V. is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
  6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door The Healthclub B.V. is bevestigd.
  7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
  8. The Healthclub B.V. zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door The Healthclub B.V. zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

  ARTIKEL 7. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

  De consument heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende:

  1. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  2. een overeenkomst op afstand ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

  ARTIKEL 8. | LEVERINGSTERMIJNEN

  1. The Healthclub B.V. spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door The Healthclub B.V. vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van The Healthclub B.V. treedt niet eerder in dan nadat de consument The Healthclub B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen The Healthclub B.V. de overeenkomst op afstand alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
  2. Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat The Healthclub B.V. alle voor de levering benodigde gegevens van de consument heeft ontvangen.

  ARTIKEL 9. | PRIJZEN, BETALING EN LEVERING VAN PRODUCTEN

  1. Indien een aanbod van The Healthclub B.V. een geldigheidsduur vermeldt, worden de productprijzen in dat aanbod gedurende deze geldigheidsduur niet verhoogd.
  2. Prijsverhogingen kunnen slechts binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand aan de consument worden doorberekend indien deze verhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  3. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn slechts mogelijk indien de consument dan ook de mogelijk heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.
  4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de bezorgkosten van de producten voor rekening van de consument.
  5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, op de daartoe door The Healthclub B.V. voorgeschreven wijze.
  6. The Healthclub B.V. zal de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. In geval van vooruitbetaling kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling totdat de vooruitbetaling door The Healthclub B.V. is ontvangen.
  7. De consument is gehouden om onjuistheden in de door hem verstrekte betaalgegevens onverwijld aan The Healthclub B.V. te melden.
  8. Indien de consument zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, is The Healthclub B.V., onverminderd zijn overige wettelijke rechten, gerechtigd de dan geldende wettelijke rente aan de consument in rekening te brengen.
  9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
  10. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
  11. Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen

  ARTIKEL 10. | RECLAMES EN GARANTIE

  1. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een geleverd product, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij The Healthclub B.V. is gereclameerd.
  2. The Healthclub B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod daarvan vermelde specificaties, voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en voldoen aan de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  3. Een door The Healthclub B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens The Healthclub B.V. kunnen doen gelden.
  4. Reclames en garantieaanspraken zijn ongegrond in geval gebreken van de levering het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege The Healthclub B.V..
  5. Producten kunnen, onverminderd het recht van ontbinding van de consument, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Healthclub B.V. worden geretourneerd.

  ARTIKEL 11. | OVERMACHT

  1. The Healthclub B.V.  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst op afstand indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
  2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst op afstand blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst op afstand met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  3. Indien The Healthclub B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst op afstand afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst op afstand.
  4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

  ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

  1. De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door consument verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan The Healthclub B.V. kan worden toegerekend.
  2. The Healthclub B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.

  ARTIKEL 13. | KLACHTEN

  1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst op afstand dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 10, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij The Healthclub B.V..
  2. Bij The Healthclub B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  ARTIKEL 14. | PERSOONSGEGEVENS

  1. The Healthclub B.V. zal de persoonsgegevens van de consument slechts verwerken in overeenstemming met zijn privacybeleid en de Wet bescherming persoonsgegevens. De consument is te allen tijde gerechtigd om bij The Healthclub B.V. per e-mail te informeren welke persoonsgegevens worden verwerkt. Per e-mail kan de consument tevens verzoeken zijn persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Verwijderen geschiedt uitsluitend voor zover de persoonsgegevens in verband met een gesloten overeenkomst op afstand niet meer ter zake doen.
  2. Nieuwsbrieven en andere commerciële aanbiedingen van The Healthclub B.V. worden slechts met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de consument aan hem verzonden. Indien de consument niet langer informatie meer wilt ontvangen, kan de consument zich op de daartoe voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven.
  3. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die The Healthclub B.V. in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
   a) risicoanalyses
   b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

  ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

  1. The Healthclub B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem verstrekte informatie, mededelingen en andere uitingen met betrekking tot de producten, alsmede met betrekking tot de inhoud van de website, voor zover deze rechten niet bij derden berusten.
  2. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites vermelden. Voor de inhoud daarvan, alsmede voor het privacybeleid van deze derden, is The Healthclub B.V. niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
  3. Op elke overeenkomst op afstand en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

  PRIVACY POLICY

  Privacy Verklaring Live Up+

  Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

  Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Live Up+. Je dient je ervan bewust te zijn dat Live Up+ niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.
  Live Up+ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  Gebruik van onze diensten
  Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Live Up+ of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

  Communicatie
  Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Live Up+ of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

  Cookies
  Wat is een cookie?
  Wij maken op deze website gebruik van cookies.
  Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.
  De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

  Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
  Je heb het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens onder aan de pagina.
  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om uw adequaat te identificeren.
  Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
  Je kan deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.

  Meer informatie over cookies?
  Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

  Cookierecht.nl
  Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
  Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
  Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
  Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
  Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

  Veranderingen
  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

  Vragen en feedback
  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen heeft over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen via onze contactgegevens;

  The Healthclub B.V.
  Omroepweg 11 – 8541
  1324 KT  ALMERE

  KVK: 69470219
  BTW NR: NL857884864B01

  Vragen of bestellen?

  Neem contact op met onze klantenservice:
  Email: info@liveupplus.nl

  Wij doen ons uiterste best om uw mail binnen 48 uur te beantwoorden.

  Retourneren

  Niet helemaal tevreden met je bestelling? Lees hieronder hoe je de bestelling kunt retourneren.

  Na ontvangst heb 14 dagen de tijd om de koopovereenkomst te ontbinden. Om je retour goed te kunnen verwerken, vragen wij om dit retourformulier volledig in te vullen en mee te sturen met het pakket. Wij wijzen je er graag op dat geopende producten om hygiënische redenen niet retour genomen kunnen worden. De artikelen kunnen alleen ongeopend, ongebruikt en ongeschonden geretourneerd worden! Indien je het artikel conform de algemene voorwaarden hebt geretourneerd, zal het volledige aankoopbedrag gecrediteerd worden. Vergeet niet om een adreslabel met het juiste adres op het pakketje te plakken. Gaarne het pakket samen met het retourformulier sturen naar het volgende adres:

  The Healthclub B.V.
  Omroepweg 11 – 8541
  1324KT ALMERE

  De retourzendingen zijn voor eigen risico van de koper. Dit houdt in dat The Healthclub B.V. niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap om een track & trace code.

  Retourvoorwaarden:
  1. De consument kan de overeenkomst op afstand tot veertien dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval van een duurtransactie als bedoeld in artikel 5 van de algemene voorwaarden, geldt dat de overeenkomst op afstand tot veertien dagen na ontvangst van de eerste levering die van de duurovereenkomst deel uitmaakt, zonder opgave van redenen kan worden ontbonden. Producten dienen retour te worden gezonden naar The Healthclub B.V., Omroepweg 11 – 8541, 1324KT te ALMERE. Na de dag van ontbinding door de consument heeft de consument 14 dagen de tijd om het product retour te sturen naar The Healthclub B.V.. Indien het product niet binnen 14 dagen na ontbinding wordt geretourneerd gaat de consument akkoord met de koopovereenkomst en is daarbij verplicht tot betaling.
  2. Indien de verzegeling van het product is verbroken, vervalt het recht op retour en is de consument verplicht om de bestelling/betaling volledig te voldoen;
  3. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de koper;
  4. The Healthclub B.V. zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door The Healthclub B.V. zijn terug ontvangen conform de voorwaarden en binnen het gestelde termijn van 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden middels een track & trace code.

  N.B.: Om teleurstellingen te voorkomen: artikelen die niet voldoen aan deze voorwaarden blijven uw eigendom. Deze artikelen sturen we terug en de gemaakte kosten brengen wij in rekening.